Sunday, October 18, 2009


Eesti lipp ja taamal ka Soome lipp, Philadelphia peatänav oli Columbuse päeva ( vahel tuntud ka kui Erinevate Kultuuride päev. ) puhul ehitud kõikide riikide lippudega. ( kõikide riikide all peetakse silmas neid riike, mis on ühinenud UN'iga ((ÜRO 'ga)))

No comments:

Post a Comment